Mujeriego, Rafael, Catedràtic jubilat d’enginyeria ambiental. Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Universitat Politècnica de Catalunya