Parés-Casanova, Pere M., Escola Agrària del Pirineu