Prohom, Marc, Àrea de Climatologia, Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)