Puig, Jordi, L’Espigall, l’Ametlla del Vallès (Barcelona)