Massot, Albert, Departament d’Estudis B - Agricultura, Direcció General de Polítiques Internes del Parlament Europeu