Alfranca, Òscar, Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Castelldefels