EL SECTOR AGRÍCOLA, PART DE LA SOLUCIÓ

Autors/ores

  • Jordi Sala i Casarramona Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

Paraules clau:

Catalunya, exportació, sector agroalimentari, desenvolupament rural, alimentació.

Resum

La crisi econòmica internacional, agreujada en el cas d’Espanya pels forts desequilibris interns existents, ha obligat a realitzar uns ajustos que han comportat una reducció de l’activitat econòmica i, en conseqüència, una disminució de la demanda interna i un increment extraordinari de l’atur. Catalunya està fent front a aquesta disminució de la demanda interna mitjançant un important increment de les exportacions. Les més destacades són les de la indústria agroalimentària, que representen més del 20 % del total de les exportacions catalanes. Analitzant l’evolució previsible de l’increment en la demanda d’aliments en el context internacional, es pot comprovar que les exportacions del sector agroalimentari català tenen un important potencial de creixement i, per tant, aquest sector pot contribuir en gran mesura a ajudar a sortir de la crisi actual. En aquest sentit, el canal Segarra-Garrigues, que s’està construint actualment, pot ser el gran motor per al desenvolupament del medi rural de les comarques de la plana de Lleida i consolidar la rellevància del sector agroalimentari. Per tal d’aprofitar al màxim les possibilitats d’aquest sector, cal fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació, així com la cooperació entre els diferents agents que formen la cadena, des del productor, passant per la indústria transformadora, fins als canals de comercialització. També cal destacar el paper del sector agroalimentari pel subministrament d’aliments a la població, la producció dels quals hauria d’augmentar considerablement per tal d’aconseguir eradicar la desnutrició arreu del món.

Paraules clau: Catalunya, exportació, sector agroalimentari, desenvolupament rural, alimentació.

Biografia de l'autor/a

Jordi Sala i Casarramona, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

 

 

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum