Cartografia automàtica de la fertilitat dels sòls del terme de El Poal (Lleida)

Autors/ores

  • Ramon Espinet i Fonta

Resum

L'objectiu genèric del treball és, basant-se en l'existència d'un Sistema d'Informació de Sòls (SIS), arribar a millorar la utilització dels adobs com a factor de la producció agrària.
Es tracta d'un treball per a:
Posar a punt una metodologia per a arribar a una aplicació d'un Banc de Dades de Sòls, concretament per a crear uns arxius en els quals hom conservi la informació referent al contingut en elements nodridors dels sòls, a nivell de parcella.
Elaborar mapes de fertilitat com a reflex de l'estat de la fertilització d'una àrea geogràfica concreta en un moment donat.
Proposar recomanacions d'adobatge que tinguin en compte els nivells de fertilitat del sòl i les extraccions dels diferents conreus.
Possibilitar les comparacions automàtiques dels nivells de fertilitat d'una mateixa zona al llarg del temps, per a facilitar la contrastació dels plans d'adobatge proposats.
Estudiar estratègies de fertilització mitjançant simulació.

Descàrregues

Publicat

2005-12-20

Número

Secció

Articles