Necessitat d'una caracterització dels adobs orgànics

Autors/ores

  • Josep Saña i Vilaseca
  • Montserrat Soliva i Torrentó

Resum

Hom comenta de manera general els efectes nocius sobre el sòl de l'aplicació d'Adobs Orgànics en la seva fracció orgànica poc madura o poc estabilitzada. Insistim en la necessitat de caracteritzar l'estat de maduresa dels Adobs, remarcant les condicions que caldria que complís una Metodologia Qualificadora d'ús rutinari.
Els paràmetres que poden composar aquesta metodologia hom busca dins dels que teòricament podrien seguir l'evolució de la fermentació de la matèria orgànica d'un residu (Materia Orgànica Total, relació sobre les anomenades C/N, matisacions Substàncies Húmiques, Grau de Descomposició i Taxa de Mineralització). Finalment comentem les dificultats en la interpretació d'aquests paràmetres i la seva relació amb el comportament de l'adob en el sòl.

Descàrregues

Publicat

2005-12-20

Número

Secció

Articles