L'Efecte dels fangs de depuradora sobre la fracció orgànica del sòl, en un cultiu de clavells a l'aire lliure al Maresme

Autors/ores

  • Teresa Balanyà i Martí

Resum

Hem estudiat els efectes sobre la Matèria Orgànica d'un sòl per a l'aplicació de Fangs de depuradores d'aigües residuals, en substitució de l'adobatge orgànic i part dels minerals habituals en un cultiu de clavells a l'aire lliure al Maresme, comparativament amb l'adobatge usual en aquest conreu.
El desequilibri inicial del sòl, C/N = 5.76, juntament amb aportacions les grans de Nitrogen mineral realitzades al llarg de l'experiència han afavorit forts fenòmens de mineralització, més acusats en els assaigs amb fangs.
Qualitativament la Matèria Orgànica del sòd només millora apreciable- ment en l'assaig amb fems.
Aquestes diferències les atribuïm a la diferent composició d'ambdós adobs orgànics. La baixa relació C/N dels Fangs agreuja encara més el desequilibri preexistent en el sòl, i la seva Matèria Orgànica sembla més ràpidament alterable que la del Fem.
En aquesta experiència evidenciem que no únicament hom incideix en el nivell de Matèria Orgànica mitjançant aportacions d'aquesta, sinó que són tan importants com aquests la seva qualitat, estabilitat i les tècniques de conreu emprades.

Descàrregues

Publicat

2005-12-20

Número

Secció

Articles