Qualificació global d'un adob orgànic: com a font de matèria orgànica, com a nutrient mineral i com a contaminant

Autors/ores

  • Josep Saña i Vilaseca
  • Montserrat Soliva i Torrentó

Resum

En l'article recordem i resumim les idees bàsiques apuntades en tots els articles precedents d'aquest Quaderns Agraris sobre Caracterització i Efectes de la Utilització de Residus Orgànics com a Adobs.
Així mateix considerem l'aspecte de Fertilitzants Minerals dels Adobs Orgànics i els problemes derivats dels Metalls Potencialment Tòxics que contenen, discutint les normatives i regulacions emprades a diferents països. Finalment completem amb unes breus consideracions sobre aspectes sanitaris.

Descàrregues

Publicat

2005-12-20

Número

Secció

Articles