Els Fangs de depuradores com a adobs orgànics

Autors/ores

  • Josep Saña i Vilaseca

Resum

En un ampli conjunt de 81 Fangs de 18 depuradores d'aigües residuals urbanes, hem estudiat la composició de la seva fracció orgànica, comparant els diferents sistemes d'estabilització i acondicionament més usuals.
Els Fangs Anaeròbics presenten una Matèria Orgànica més estabilitzada que no pas els Aeròbics. Els Fangs d'Acondicionament Mineral resulta que són més una esmena calcàaria que no pas un adob.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-12-20

Número

Secció

Articles