El Valor del sòl a Catalunya

Autors/ores

  • Jordi Peix i Massip

Resum

En el present estudi hom intenta fer un seguiment dels diferents mecanismes que incideixen en la generació dels valors del sòl. L'objectiu se situa en la definició d'un model d'evolució dels valors del sòl que permeti dinàmicament establir-los d'acord amb la recerca d'elements objectius que defineixin les rendes d'intensitat, de situació i de qualitat per a cada sòl objecte d'estudi. Finalment, hom hi adjunta una relació de les mesures agràries usuals a Catalunya. RESUMEN En el presente estudio se intenta realizar un seguimiento de los diferentes mecanismos que inciden en la generación de valores del suelo. El objetivo se situa en la definición de un modelo de evolución de los valores del suelo que permite dinámicamente establecerlos de acuerdo con la búsqueda de elementos objetivos que definen las rentas de intensidad, de situación y de calidad para cada suelo objeto de estudio. Finalmente se adjunta una relación de las medidas agrarias usuales a Cataluña. SUMMARY In this study me try to do a following of the differents mechanisms that have te do with the generation of the land value. The objective of this work is to define a land value evolution pattern that would permit us to classify the lands studying objectivally their intensity, their situation and their quality. Finally, we annex a relation of the agrarian measures used in Catalonia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-12-21

Número

Secció

Articles