El Règim d'ajuts a l'agricultura a Catalunya i a la CEE

Autors/ores

  • Albert Massot i Martí

Resum

Els Estats membres de la Comunitat Econòmica Europea, d'acord amb les disposicions del Tractat de Roma en matèria de concurrència (articles 92 a 94), tenen un règim de control i vigilància, específic i rigorós, per als ajuts nacionals a llurs respectives agricultures.
Aquest mateix règim, aplicable a Espanya a partir de la nostra adhesió, i les competències que atorga a la Comissió i al Consell per a jutjar la compatibilitat o no d'aquests ajuts amb el Mercat Comú, comportarà limitacions reals a les competències en materia d'agricultura que l'Estatut d'Autonomia reconeix a la Generalitat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-12-21

Número

Secció

Articles