Conseqüències de la biodegradabilitat de la matèria orgànica en les propietats físiques i químiques dels substrats

Autors/ores

  • Sandrine Stievenard
  • Francis Lemaire
  • Silvana Gschwander
  • Francesco Giuffrida
  • Rafaela Cáceres
  • Vincent Guérin
  • Louis M. Rivière
  • Josep Oriol Marfà i Pagès

Resum

L'ús de nous materials de naturalesa orgànica provinents de l'agricultura, de la indústria i d'unes altres activitats humanes en la preparació de substrats per al cultiu de plantes fora del sòl natural requereix el coneixement de llur bioestabilitat, ja que aquesta propietat determina la variació de les característiques físiques i químiques dels substrats en el decurs del temps. En una recerca conjunta duta a terme pels dos grups de recerca pertanyents als departaments de referència de l'INRA a França i de l'IRTA a Catalunya, s'ha estudiat la bioestabilitat de sis materials orgànics: torba d'esfagne, compost d'escorça de pi, compost de residus verds de jardineria, compost de residus de bosc, fibra de coco i compost de fems de vacum, i alhora de set barreges binàries formulades amb les matèries abans esmentades. Al mateix temps s'han estudiat els efectes de la bioestabilitat en la variació de les propietats físiques i químiques de tots els substrats.Considerant els índexs de bioestabilitat respectius, les matèries primeres s'han classificat en tres grups: han resultat materials molt estables la fibra de coco, el compost d'escorça de pi i el compost de residus de jardineria; s'ha provat que són materials estables la torba d'esfagne i el compost de residus forestals; i, finalment, el compost de fems de vacum presenta una bioestabilitat moderada. S'hi mostra que, considerant els materials estudiats, la variació relativa de certes propietats físiques, com ara l'aigua disponible i l'aigua difícilment disponible, i també la de certes propietats químiques, com la capacitat de bescanvi catiònic, es correlacionen linealment, amb significació estadística, amb l'índex de bioestabilitat dels substrats estudiats en les dues localitzacions experimentals. Considerant només les matèries primeres, la regressió lineal entre llur capacitat d'aireació i llur índex de bioestabilitat presenta un coeficient de correlació també estadísticament significatiu. Per contra, l'índex de bioestabil

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2001-03-22

Número

Secció

Articles