Contribució a l'estudi cefàlic i mandibular del Bretó Cerdà

Autors/ores

  • Pere-Miquel Parés i Casanova
  • Ricard Parés i Casanova

Resum

S'ha recorregut a l'estudi de 21 caps i 18 mandíbules de cavalls de raça Bretona Cerdana d'edat superior als 4-5 anys. S'han obtingut 35 mesures cefàliques i 9 mandibulars. A partir de les variables cefàliques s'han establert 19 índexs. S'exposen els estadístics bàsics -Mitjana, Valors Màxim i Mínim, i Coeficient de Variança-. Els valors cefàlics i mandibulars es comparen amb els d'Equus hemionus.
A partir de les variables estudiades, es pot deduir que el Bretó Cerdà és braquicèfal, braquicraniot i braquiprosopi. Els caràcters amidats són caràcters molt homogenis.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-12-15

Número

Secció

Articles