Caracterització de "Colletotrichum gloeosporioides" en oliva

Autors/ores

  • Carmina Montón i Romans
  • Eva Gomar i Tomás
  • Francesc Garcia

Resum

La malaltia coneguda com «olives sabonoses», és una de les més temudes en olivera, degut a la incidència negativa sobre la collita. El fong causant, havia estat descrit com Gloeosporium olivarum Alm.; no obstant, moltes espècies d'aquest gènere, s'han inclòs en Colletotrichum gloeosporioides que és l'anamorf de Glomerella cingulata (Ston.) Sp. & Schr.. Von Arx, també ha inclòs Gloeosporium olivarum dins d'aquesta espècie. Els estudis realitzats en olives, donen supon a aquesta inclusió dins de Colletotrichum gloeosporioides i posen de manifest la presència de diferents tipus culturals basats en la coloració i tipus de colònia que concorden en els tipus observats per C. Gloeosporioides en altres hostes.

Descàrregues

Publicat

2005-12-15

Número

Secció

Articles