L'Endeutament de les explotacions agràries catalanes : Apropament microeconòmic comparat amb l'agricultura europea i la indústria catalana

Autors/ores

  • Francesc Reguant i Fosas

Resum

A partir de les dades de la comptabilitat d'una mostra d'explotacions agràries catalanes es realitza un estudi sobre el seu endeutament agrari des de diversos enfocaments: d'orientació econòmica, d'estructura patrimonial, de costos, etc. A partir de la informació proporcionada per la xarxa comptable agrària europea (RICA) es compara aquesta informació amb la dels diferents països europeus evidenciant-se una significativa correlació positiva entre endeutament i eficiència de les explotacions; l'estudi avança algunes possibles causes d'aquesta correlació. Així mateix es comparen les dades d'endeutament agrari amb les dels sectors industrials més representatius de l'economia catalana.

Descàrregues

Publicat

2005-12-16

Número

Secció

Articles