Estudi del procés de mineralització en el sòl compost de deixalles

Autors/ores

  • M. Navarro i Hernández

Resum

Per tal de conèixer i poder explicar tots els processos que segueixen les diferents formes nitrogenades d'un sòl en el qual s'ha barrejat compost de residus sòlids urbans, es fan servir dos mètodes diferents: I- Incubació de les barreges sota condicions controlades, registrant l'activitat microbiana mitjançant una respirometria i analizant periòdicament el nivell de N-NH4+, N-NO3-. N.org. sol., N org. total i de C ox. sol. que hi ha a la barreja.
II- Assaig de conreu de margall en tests, prenent mensualment mostres de substrat, del qual s'analitza el mateix que a les incubacions, i mostres de teixits vegetals, dels quals es determina la producció total i la riquesa en nitrogen.
La mineralització del nitrogen i la producció vegetal als tractaments adobats amb compost presenten un retard considerable respecte als controls més com més alta és l'activitat dels microorganismes. Aquest retard s'atribueix a la immobilització microbiana.

Descàrregues

Publicat

2005-12-19

Número

Secció

Articles