Variacions en els components bioquímics del romaní (Rosmarinus Officinalis L.) al llarg de la floració

Autors/ores

  • R. Segarra
  • Ramon Clotet i Ballús

Resum

En mostres de romaní recollides durant el període de floració primaveral, es van analitzar els paràmetres següents: materia seca, producció de materia seca orgànica, sucres reductors, nitrogen, àcid clorogènic, extractes eteris i alcohòlic, contingut d'olis essencials i llur composició.
Els resultats mostren una variació dels components bioquímics del romaní al llarg del cicle biològic. Cap dels paràmetres estudiats no s'ha mantingut constant al llarg del període estudiat, i només s'observa una relativa constància de producció en matèria seca orgànica.
Un estudi comparatiu de tots els resultats obtinguts, permet de distingir entre dos grans grups de màxims. El primer és format pels components bioquímics bàsics, com són els sucres i el nitrogen, que presenten un màxim entre les setmanes 7a i 9a de floració. En canvi entre la setmana 9a i 13 a apareixen tots els màxims dels altres paràmetres: olis essencials, extracte alcohòlic, àcid clorogènic, extracte total i no volàtil en èter. La composició dels olis essencials mostra que entre les setmanes 9a i 11 a, llur contingut en components d'alta volatilitat és màxim.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-12-19

Número

Secció

Articles