Millora de la diversitat florística en pastures al massís del Collsacabra

Autors/ores

  • Josep Luquin Lleixà Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic), Vic
  • Carme Casas Arcarons Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic), Vic

Paraules clau:

prat seminatural, prat de dall, prat sembrat, diversitat florística, riquesa florística, conservació de pastures, restauració de pastures.

Resum

Les pastures són hàbitats de gran diversitat i riquesa florística, amb un gran valor ecològic i productiu, utilitzats des de fa segles per la ramaderia. Les pastures seminaturals, entre les quals hi ha els prats de dall, en són un exemple clar. Per tal d’assegurar-ne la conservació cal que se’n faci una gestió adequada. L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar l’efectivitat de diferents tècniques de restauració sobre la diversitat i la riquesa florística de les pastures seminaturals situades al massís del Collsacabra (Osona), en concret al costat de l’estany del Coll. També analitza l’evolució de l’estat de conservació i els efectes de les tècniques aplicades en la producció de les pastures. L’estudi s’ha dut a terme durant quatre anys (2015-2018), en un prat seminatural i un prat sembrat, aplicant les tècniques de restauració següents: escampada d’herba segada, trasplantament de pans de terra i sembra. Els resultats obtinguts mostren una millora notable en els dos prats, tant en diversitat com en riquesa florística, però no s’observen diferències significatives entre les tècniques utilitzades, ni tampoc amb les parcel·les de control. No hi ha afectacions negatives en la producció. La millora ecològica dels prats sembla seguir una evolució positiva gràcies a les tècniques usades, però és necessari continuar el seguiment de les parcel·les en estudi per a confirmar aquesta tendència.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles