Reptes actuals i futurs de les comunitats de regants

Autors/ores

  • Ignasi Servià Investigador independent

Paraules clau:

comunitat de regants, gestió de l’aigua de reg, producció d’aliments, modernització i transformació de regadius, millora de l’eficiència, transformació ecològica i digital.

Resum

Les comunitats de regants són corporacions de dret públic, adscrites a l’organisme de conca, encarregades de la gestió autònoma de les aigües per a reg. La seva funció és la gestió d’un bé públic, de manera eficient i sostenible, al cost més baix possible. Regar és subministrar aigua, en el moment i en la quantitat que els conreus requereixen. Aquest article s’estructura en tres apartats principals. El primer apartat fa una descripció de les comunitats de regants de Catalunya, de les quals s’indiquen les principals magnituds, les principals funcions i els objectius. El segon apartat inclou els principals reptes actuals de les comunitats: garantir la disponibilitat de l’aigua, finançar les grans inversions, reduir la dependència energètica i fer el seguiment de la feina duta a terme per l’explotadora. Al darrer apartat, s’hi exposen els reptes de futur de les comunitats de regants: la modernització constant del regadiu, la participació i paritat, la representació a l’organisme de conca, la transició ecològica i digital, i la comunicació a les xarxes socials. Els reptes actuals i futurs presentats es basen en l’experiència de l’autor en temes relacionats amb el sector del regadiu i les comunitats de regants.

PARAULES CLAU: comunitat de regants, gestió de l’aigua de reg, producció d’aliments, modernització i transformació de regadius, millora de l’eficiència, transformació ecològica i digital.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Ignasi Servià, Investigador independent

Expert en desenvolupament rural

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum