Tecnologies digitals de suport al reg: sensors, teledetecció i sistemes de presa de decisions

Autors/ores

  • Jaume Casadesús Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Lleida
  • Joaquim Bellvert Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Lleida

Paraules clau:

reg, agricultura de precisió, reg de precisió, sensors, teledetecció, digitalització.

Resum

El reg de precisió consisteix a aplicar el paradigma de l’agricultura de precisió a la dosificació d’aigua de reg, en el sentit d’aportar la quantitat d’aigua adequada, en el moment i lloc adequats. Per a dur-ho a terme, es basa en diverses tecnologies capaces de prendre i processar les dades, a més d’integrar-les amb altres fonts d’informació, per a acabar prenent les decisions oportunes per a la dosificació del reg. Aquest article en revisa l’aproximació general i els avenços més recents. Posa èmfasi en dues vies d’adquisició de dades, complementàries, que transcorren en paral·lel: la mesura de la humitat del sòl amb sensors i el monitoratge del desenvolupament i estat hídric dels cultius per teledetecció. Dins de la teledetecció, l’article repassa breument l’oportunitat que representen les diferents plataformes d’observació, entre les quals hi ha els satèl·lits de la constel·lació Copernicus. Seguidament, el text exposa com aquestes dades es poden integrar amb models de balanç hídric que acaben proporcionant les estimacions de necessitats precises de reg. També remarca la importància d’emmarcar les dosificacions diàries dins d’una estratègia de conjunt per a tota la campanya de reg. Finalment, l’article apunta les perspectives de futur del reg de precisió en el context tecnològic actual.

PARAULES CLAU: reg, agricultura de precisió, reg de precisió, sensors, teledetecció, digitalització.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Jaume Casadesús, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Lleida

Programa d’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Lleida

Joaquim Bellvert, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Lleida

Programa d’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Lleida

Descàrregues