El Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí - Universitat Politècnica de Catalunya (FMA-UPC), patrimoni de l’horticultura catalana

Autors/ores

  • Joan Casals Fundació Miquel Agustí, Universitat Politècnica de Catalunya
  • Aurora Rull Fundació Miquel Agustí, Universitat Politècnica de Catalunya
  • Helena Isern Fundació Miquel Agustí
  • Ana Rivera Fundació Miquel Agustí, Universitat Politècnica de Catalunya

Paraules clau:

recursos fitogenètics, varietat tradicional, conservació ex situ, erosió genètica, millora genètica.

Resum

La diversitat genètica dels cultius, especialment de les varietats tradicionals que singularitzen l’agricultura i la gastronomia dels territoris, ha estat sotmesa a una forta erosió en els darrers cent anys. Aquesta erosió s’ha produït en tres fases concatenades, marcades pels canvis en els sistemes de producció agrícola (1960-1980), per la globalització alimentària (1980-2000) i, més recentment, per la desaparició d’un model d’explotació agrícola tradicional i d’una cultura sensorial pròpia d’unes generacions que mantenien un vincle amb determinades varietats tradicionals. Per a fer front a aquesta acceleració de l’erosió genètica, la qual porta intrínseca la pèrdua de la tipicitat dels territoris, s’ha creat el Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí - Universitat Politècnica de Catalunya (FMA-UPC). El Banc conserva actualment 2.428 entrades de 29 espècies hortícoles i està format principalment per varietats tradicionals catalanes (1.225 entrades). Dels materials es disposa d’un volum important d’informació (agronòmica, sensorial, química i genètica), fruit dels nombrosos projectes de recerca duts a terme. L’equip que integra el Banc treballa per garantir la conservació d’aquesta col·lecció, la més gran de Catalunya, la qual conté un fragment essencial de la nostra història hortícola, i dissenya estratègies innovadores per impulsar l’accés lliure dels pagesos i de les pageses als materials genètics i la informació associada. Alhora desenvolupa projectes de millora amb l’objectiu de singularitzar les produccions hortícoles, basant-les en paràmetres de qualitat i de vincle amb els consumidors.

Paraules clau: recursos fitogenètics, varietat tradicional, conservació ex situ, erosió genètica, millora genètica.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles