Alimentació i energia II: implicacions futures

Autors/ores

  • Xavier Flotats-Ripoll Universitat Politècnica de Catalunya
  • Carles Riba-Romeva Universitat Politècnica de Catalunya

Paraules clau:

alimentació, cadena alimentària, energia, transició energètica, economia circular.

Resum

Com a continuació d’un article anterior publicat a quaderns agrarRARis sobre la relació entre energia i alimentació, en aquest article s’analitzen una sèrie de factors que afecten la transició a un sistema alimentari sostenible i un sistema energètic renovable, fent èmfasi en el sistema alimentari de Catalunya. La complexitat de la cadena alimentària obliga a una visió de conjunt, des de la producció primària fins a la recuperació de l’energia i la valoració de les substàncies que componen els productes alimentaris usats. El sistema està caracteritzat per una especialització del territori, en el qual s’identifiquen àrees productores d’aliments i àrees consumidores, on es concentra la població, i està immers en un mercat global d’importacions i exportacions que dificulta el consum de proximitat, el qual contribueix a la reducció del consum energètic. Per a avançar cap a un futur renovable, cal dirigir-se cap al model d’economia circular adoptat per la Unió Europea, amb accions col·lectives i implicació ciutadana, en el marc d’un esquema de transició en el qual cal definir objectius a llarg termini i fites a curt i a mitjà termini, emprant indicadors que informin sobre els avenços aconseguits. Aquesta transició està plena d’incerteses i de dificultats, però també de reptes i d’oportunitats.

Paraules clau: alimentació, cadena alimentària, energia, transició energètica, economia circular.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Xavier Flotats-Ripoll, Universitat Politècnica de Catalunya

Professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya i membres del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES), Barcelona

Carles Riba-Romeva, Universitat Politècnica de Catalunya

Professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya i membres del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES), Barcelona

Descàrregues

Número

Secció

Articles