Democratitzar la presa de decisions sobre els incendis forestals i adaptar-se al canvi climàtic. Un mètode aplicat a la reserva de la biosfera del Montseny

Autors/ores

  • Iago Otero Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Montagne, Universitat de Lausana, Campus de Sion
  • Gonzalo Gamboa Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
  • Concepción Bueno Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
  • Guillem Canaleta Fundació Pau Costa, Taradell
  • Gemma Tolosa El Risell, Barcelona
  • Helena Ballart Fundació Pau Costa, Taradell
  • Laura Camprubí El Risell, Barcelona
  • Oriol Vilalta Fundació Pau Costa, Taradell
  • Etel Arilla Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals, Bombers, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Cerdanyola del Vallès
  • Marc Castellnou Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals, Bombers, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Cerdanyola del Vallès

Paraules clau:

incendis forestals, risc, canvi climàtic, prevenció, participació, valors socials, gestió del territori, Montseny.

Resum

Per fer front als grans incendis forestals, durant les darreres dècades, Catalunya ha reconfigurat el sistema de prevenció i extinció. A més, els experts han assenyalat la necessitat de canvis més profunds en el conjunt de decisions que determinen el risc d’un territori. Com a part d’aquests esforços, aquest article exposa un mètode per a democratitzar la presa de decisions sobre els incendis forestals i esbrinar com cal transformar un territori per a fer-lo més resilient en un context de canvi climàtic. La regió d’estudi és la Reserva de la Biosfera del Montseny. El nostre mètode combina el coneixement sobre el règim d’incendis forestals, la cartografia participativa dels valors del territori, la priorització multicriteri i l’elaboració d’una estratègia de gestió d’incendis que protegeixi les zones prioritàries. El treball posa de manifest la gran quantitat i diversitat de valors en joc (biodiversitat, activitats socioeconòmiques, patrimoni, oci) i proposa una selecció d’àrees en què el foment de la gestió permetria reduir l’impacte dels incendis sobre aquests valors. Finalment, a partir de les discussions mantingudes amb els actors del territori tot al llarg del projecte, el treball indica alguns dels elements necessaris per a gestionar aquestes àrees: pressupost suficient, reformes institucionals i canvi de model socioeconòmic. Mentre que el primer sembla relativament factible (en la mesura que les autoritats prioritzin la reducció del risc a escala de la Reserva de la Biosfera), els altres apunten a una transformació socioecològica més profunda que requeriria nous esforços de recerca i d’acció.

Paraules clau: incendis forestals, risc, canvi climàtic, prevenció, participació, valors socials, gestió del territori, Montseny.

Biografies de l'autor/a

Concepción Bueno, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)Oriol Vilalta, Fundació Pau Costa, Taradell

 

 

Marc Castellnou, Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals, Bombers, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Cerdanyola del Vallès

 

 

Descàrregues

Número

Secció

Articles