Hortus florilegium: l’arribada de les plantes exòtiques a casa nostra i el naixement d’una nova professió

Autors/ores

  • Jordi Cartañà i Pinén

Paraules clau:

jardineria, horticultura, viverista, espècies exòtiques, Països Catalans, segles xvi-xix.

Resum

Entre els segles xvi i xviii es produeix l’arribada als jardins d’aclimatació espanyols de diverses espècies ornamentals provinents d’Amèrica que s’aniran difonent per Europa. Posteriorment, a finals del segle xviii, a causa de les noves modes en jardineria i de l’aparició de l’higienisme, s’anirà incrementant la demanda de jardins i plantes tropicals procedents de tots els indrets del món. Aquest fet propiciarà durant la primera meitat del segle xix l’aparició d’una nova professió al nostre país, la del viverista, que aclimatarà i comercialitzarà una gran varietat d’espècies exòtiques que regularment exhibirà en exposicions i concursos de plantes i flors, esdeveniments que van tenir un gran ressò ciutadà.

Paraules clau: jardineria, horticultura, viverista, espècies exòtiques, Països Catalans, segles xvi-xix.

Biografia de l'autor/a

Jordi Cartañà i Pinén

Professor jubilat d’Història de la Jardineria
Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria, Barcelona


Descàrregues

Número

Secció

Articles