Alimentació i eneregia (I): estat de la qüestió

Autors/ores

  • Carles Riba-Romeva Universitat Politècnica de Catalunya
  • Xavier Flotats-Ripoll Universitat Politècnica de Catalunya

Paraules clau:

alimentació, dades FAO, energia, fertilitzants, malbaratament alimentari..

Resum

L’energia continguda en els aliments procedeix de l’energia solar capturada pels organismes fotosintètics. Amb unes necessitats alimentàries humanes mitjanes de 1.050 kWh/hab/any (2.500 kcal/hab/dia), la cadena alimentària mundial va consumir el 2008 una mitjana de 3.960 kWh/hab/any per a produir, processar i distribuir els aliments, amb valors 3,2 vegades superiors en els cinquanta països amb rendes més altes i 1,8 vegades inferiors a la resta de països. Aquest consum energètic del sistema alimentari, del qual el 37,9 % s’estima que van ser pèrdues i malbaratament, va representar el 29,2 % de l’energia final de tot el sistema energètic mundial d’aquell any. Atesa la importància d’aquest sector en el sistema energètic, i en un context de transició a un model energètic i social sostenible, és prioritària l’optimització energètica del complex alimentari, és a dir, assegurar l’accés a una alimentació humana equilibrada i suficient, i reduir desigualtats i malbaratament. L’objectiu del present article és analitzar l’estat de la qüestió prenent com a base dades estadístiques de diversos àmbits territorials mundials. En un segon article s’analitzaran les conseqüències i perspectives de futur, amb especial èmfasi a Catalunya.

Paraules clau: alimentació, dades FAO, energia, fertilitzants, malbaratament alimentari..

 

 

 

Biografies de l'autor/a

Carles Riba-Romeva, Universitat Politècnica de Catalunya

Professor emèrits de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES), Barcelona

Xavier Flotats-Ripoll, Universitat Politècnica de Catalunya

Professor emèrits de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES), Barcelona

Descàrregues

Número

Secció

Articles