Importància de la biomassa forestal en el mercat dels biocombustibles per a usos energètics

Autors/ores

  • Pere Navarro Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
  • Adriano Raddi Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
  • Mireia Codina Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Paraules clau:

bioenergia, biomassa forestal, mercat, biocombustibles sòlids, bioeconomia, estella, pèl·lets, llenya.

Resum

La bioenergia és energia produïda a partir de fonts biològiques renovables com la biomassa. La biomassa és un material d’origen biològic que es pot convertir en combustible (biocombustible) per a subministrar calor i electricitat. La bioenergia es pot obtenir de moltes formes de biocombustibles. Aquests inclouen els biocombustibles sòlids forestals, com són l’estella, el pèl·let, la llenya i les briquetes. El mercat de la biomassa es va implementant a Catalunya, cada cop més. De fet, les tendències d’aprofitament i d’ús de la biomassa forestal s’incrementen a mesura que es desenvolupa.

Parules clau: bioenergia, biomassa forestal, mercat, biocombustibles sòlids, bioeconomia, estella, pèl·lets, llenya.

Biografies de l'autor/a

Pere Navarro, Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Adriano Raddi, Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Mireia Codina, Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum