Desenvolupament rural a l’Alt Pirineu i Aran. Emprenedoria i participació de les dones

Autors/ores

  • Antoni F. Tulla Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Marta Pallarès-Blanch Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Seu d’Urgell
  • Ana Vera Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

avantatge comparatiu, desenvolupament rural, emprenedoria, gènere, governança, Pirineus catalans.

Resum

Als Pirineus catalans es duen a terme activitats innovadores al costat d’activitats tradicionals, que s’han adaptat al marc econòmic i social actual. Les noves activitats generen interaccions entre les àrees rurals dels Pirineus i les àrees urbanes de Catalunya. I es generen avantatges com, per exemple, les activitats turístiques o la venda de productes elaborats, però també hi ha inconvenients com la reducció de sòl útil per a les activitats agràries. En aquesta situació és important trobar formes de desenvolupament sostenible que combinin els projectes socials i econòmics amb les oportunitats locals i del medi natural. La crisi agrària a les àrees de muntanya ha generat noves estratègies de desenvolupament rural, fonamentades en la diversificació de productes, la innovació i les activitats de valor afegit, amb l’objectiu d’aconseguir un avantatge comparatiu en aquests territoris perifèrics. L’objectiu d’aquest treball és explorar la relació de l’extensió de l’emprenedoria i les activitats de valor afegit amb la participació de les dones en el govern local o les iniciatives empresarials. La metodologia que es planteja combina mètodes quantitatius amb mètodes qualitatius. S’ha generat una base de dades amb fonts estadístiques i s’han fet trenta entrevistes en profunditat a responsables polítics, tècnics i emprenedors, d’ambdós gèneres. Del resultat obtingut s’ha pogut comprovar que hi ha activitats, unes més que d’altres, i xarxes socials amb participació explícita de les dones, que faciliten aquest desenvolupament sostenible.

Paraules clau: avantatge comparatiu, desenvolupament rural, emprenedoria, gènere, governança, Pirineus catalans.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Antoni F. Tulla, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de BarcelonaDescàrregues

Número

Secció

Articles