Efecte de la pastura amb equí i cabrum sobre la reducció del fitovolum en un matollar mediterrani

Autors/ores

  • Jordi Bartolomé-Filella Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Universitat Autònoma de Barcelona
  • M. Josep Broncano-Atienza Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Josefina Plaixats-Boixadera Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

pasturatge, vegetació arbustiva, risc d’incendi.

Resum

El treball que es presenta postula recuperar i utilitzar els ramats en la gestió forestal encaminada a la prevenció d’incendis en hàbitats mediterranis. L’objectiu d’aquest estudi ha estat determinar les variacions estructurals de la vegetació d’una brolla mediterrània sotmesa a pastura de cavalls i cabres, i comparar l’efecte de cada espècie animal sobre la vegetació per a disminuir el risc d’incendi. La càrrega ramadera va ser de 70 UR/ha, elevada i intensa, de quatre dies de durada. Els resultats obtinguts indiquen que tant les cabres com els cavalls són eficients en la disminució del fitovolum combustible. Les espècies més pasturades van ser la foixarda (Globularia alypum) i el bruc d’hivern (Erica multiflora). L’efecte dels cavalls va ser significativament superior sobre la mortalitat de les plantes (21 %) respecte de les cabres (10 %). Les dues espècies animals redueixen significativament l’alçària dels matolls però no es van trobar diferències entre elles. En canvi, la pastura amb cabres va mostrar una reducció més gran de superfície de capçada i del fitovolum (38 % enfront del 36 %).

Paraules clau: pasturatge, vegetació arbustiva, risc d’incendi.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Jordi Bartolomé-Filella, Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Universitat Autònoma de Barcelona
Descàrregues

Número

Secció

Articles