Les noves tecnologies i l’agricultura. Impacte a Catalunya

Autors/ores

  • Pere Puigdomènech-Rosell Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Paraules clau:

agricultura, noves tecnologies, coexistència.

Resum

L’agricultura ha estat sempre una activitat innovadora per la necessitat de fer servir les millors tecnologies agronòmiques i els millors materials agrícoles per tenir un bon producte i un bon rendiment. Ha estat també una activitat oberta a l’entorn històric. En l’entorn globalitzat actual disposem també d’unes tecnologies noves que tenen un gran impacte sobre les varietats i les tècniques de conreu que es fan servir. Al mateix temps, sobretot a Europa, es busca la manera que el producte tingui el valor afegit més gran possible i per tant es desenvolupen diverses formes de producció que incorporen criteris geogràfics o de tradició, entre d’altres. En un país com el nostre cal trobar la manera que es faci possible la coexistència entre els diferents tipus d’agricultura que permetin respondre als reptes complexos que la nostra societat té davant seu.

Paraules clau: agricultura, noves tecnologies, coexistència.

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum