Projecte formatiu per a la millora de les pràctiques fitosanitàries a la conca de l'Ebre.

Autors/ores

  • Mireia Ercilla Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya
  • Montse Gallart Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya
  • Jordi Llop Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya
  • Emilio Gil Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya

Paraules clau:

fitosanitaris, bones pràctiques agrícoles, residus de plaguicides, formació.

Resum

El Reial decret 60/2011, que transposa a la legislació espanyola la Directiva 2008/105/CE, estableix les normes de qualitat ambiental (és a dir, llindars màxims de concentració) per a les substàncies prioritàries i altres contaminants per tal de mantenir el bon estat de les aigües superficials. Algunes d’aquestes substàncies corresponen a matèries actives de productes fitosanitaris. En aquest context, i emmarcat dins de les activitats de la Càtedra Syngenta-UPC, sorgeix un projecte formatiu per a la millora de les pràctiques fitosanitàries. La hipòtesi de partida és que la millora d’aquestes pràctiques comporta una reducció significativa i perceptible de la contaminació de les aigües per plaguicides. El projecte, iniciat l’any 2013 amb la col·laboració del Govern d’Aragó, planteja demostrar aquesta hipòtesi de treball mitjançant la realització d’una prova pilot a la conca del riu Ebre, concretament a les zones dels rius Flumen i Alcanadre. Es tracta d’una àrea eminentment agrícola i en la qual en els últims anys s’ha detectat que les concentracions de matèries actives de plaguicides excedeixen reiteradament els límits marcats pel Reial decret 60/2011. Cal remarcar que, en general, els moments en els quals s’observen concentracions més altes de plaguicides coincideixen amb els moments d’aplicació de productes fitosanitaris en els cultius d’estiu de la zona. Per conèixer la realitat actual de les pràctiques fitosanitàries més àmpliament utilitzades a la zona s’ha fet una enquesta entre els agricultors de tres cooperatives locals. Els resultats obtinguts han demostrat la necessitat d’emprendre activitats formatives per tal de proporcionar als agricultors coneixements i eines per millorar les pràctiques agrícoles, difondre la legislació que els afecta directament i conscienciar de la necessitat de disposar d’una maquinària en condicions i que hagi estat inspeccionada d’acord amb el Reial decret 1702/2011 d’inspecció d’equips d’aplicació de fitosanitaris en ús.

Paraules clau: fitosanitaris, bones pràctiques agrícoles, residus de plaguicides, formació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Mireia Ercilla, Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya

Mireia Ercilla, Montse Gallart, Jordi Llop i Emilio Gil
Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia,
Universitat Politècnica de Catalunya

Descàrregues

Número

Secció

Articles