Els agrocarburants: passat i present

Autors/ores

  • Jordi Rosell
  • Lourdes Viladomiu

Paraules clau:

agrocarburants, etanol, biodièsel, preus dels aliments, emissions de gasos d’efecte hivernacle

Resum

En aquest article repassem el desenvolupament dels agrocarburants i les raons que han propiciat el seu ràpid creixement al segle xxi, assenyalem els impactes sobre els preus de les matèries primeres agràries i discutim la situació actual. El boom dels agrocarburants és conseqüència directa d’un conjunt de polítiques actives de foment, entre les quals destaquen molt especialment els mandats d’incorporació d’etanol i biodièsel a la benzina i el gasoli. Aquestes polítiques s’han justificat per la necessitat d’una major independència energètica en disminuir les necessitats d’importar petroli, per la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i per la seva capacitat de creació d’activitats al món rural. Aquests tres elements s’estan qüestionant fortament en els darrers temps i, si bé la independència energètica pot defensar-se per a casos com el Brasil o els EUA, per a Europa i molt especialment per a Espanya és absolutament inadequada. Així mateix, els efectes ambientals positius s’estan posant cada vegada més en dubte, quan es fan aproximacions als efectes directes i indirectes dels agrocombustibles. Finalment, els danys produïts per l’acaparament de terres i la corresponent expulsió de les poblacions rurals en els països en desenvolupament a on s’estan promovent aquests conreus són molt més elevats que els pocs llocs de treball que està generant la producció d’agrocombustibles en les zones rurals.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2014-12-16

Número

Secció

Articles