Pasturatge en oliverars: aplicació de l’aversió condicionada a l’olivera en cabres

Autors/ores

  • Carmen L. Manuelian
  • Elena Albanell
  • Maristela Rovai
  • Ahmed A. K. Salama
  • Gerardo Caja

Paraules clau:

aversió condicionada, clorur de liti, pasturatge selectiu

Resum

Cada dia l’agricultura incorpora noves pràctiques més respectuoses amb
el medi ambient intentant aprofitar millor els recursos naturals i preservar-
los de cara al futur. En el cas de l’oliverar, l’erosió que pateix el sòl, a
causa de les pràctiques tradicionals de conreu, ha propiciat la implantació
de cobertes vegetals que es controlen mitjançant l’ús de maquinària, o bé
amb herbicides. L’inconvenient que comporten aquestes pràctiques i la inquietud
per pràctiques més sostenibles han afavorit l’estudi de l’ús de bestiar
per pasturar els camps d’oliveres. L’inconvenient és que les fulles de les
oliveres són un aliment molt atractiu per a cabres i ovelles i poden malmetre
l’arbre. Amb la finalitat que les cabres rebutgin menjar fulles d’olivera, es planteja la possibilitat de modificar el seu comportament alimentari, utilitzant
diferents dosis de clorur de liti (LiCl), 175 mg LiCl/kg PV i 200 mg LiCl/kg PV.
Els resultats obtinguts en cabres murcianogranadines mostren la possibilitat
de generar aversió a les fulles d’olivera, que es va mantenir durant catorze
mesos. L’aversió va ser més efectiva en el cas de les cabres que van rebre la
dosi de 200 mg LiCl/kg PV.

Descàrregues

Publicat

2014-12-16

Número

Secció

Articles