García Ferrandis, Xavier, Universitat Catòlica de València (Espanya)