La història de la joguina: estat de la qüestió d’una reconstrucció disciplinària

Autors/ores

  • Pere Capellà Simó Universitat de les Illes Balears

Paraules clau:

joguina, història, historiografia, col·leccionisme.

Resum

Durant les últimes dècades, la història de la joguina ha estat objecte d’un procés de reconstrucció disciplinària que fa entroncar les noves tendències historiogràfiques amb les primeres publicacions sobre aquest tema, que van veure la llum a la fi del segle xix. Al llarg d’aquestes línies presentem un recorregut succint a través de la historiografia de la joguina, tot fent esment de la repercussió a Catalunya i a la resta de l’Estat de les diferents orientacions i tendències que han perfilat la particularitat de l’àmbit.

Paraules clau: joguina, història, historiografia, col·leccionisme.

Biografia de l'autor/a

Pere Capellà Simó, Universitat de les Illes BalearsNúmero

Secció

Assajos i estudis