Origen, difusión y comercialización del material Montessori en el primer tercio del siglo xx

Autors/ores

  • Mª José Martínez Ruiz-Funes Universidad de Murcia
  • José Pedro Marín Murcia Universidad Complutense de Madrid

Paraules clau:

Catàlegs, Montessori, Material d’ensenyament, Comercialització de materials didàctics

Resum

Títol : Origen, difusión y comercialización del material Montessori en el primer tercio del siglo xx

Al llarg dels anys, s’han desenvolupat molts estudis sobre els materials utilitzats a l’ensenyament. Algunes investigacions estan orientades a presentar fonts que ens permetin l’estudi sistemàtic d’aquests elements. Amb el desenvolupament comercial de la producció de materials didàctics assistim, des de finals del segle xix, a la gènesi i el creixement de manufactures destinades als entorns educatius. Aquestes manufactures generen fluxos de producció i comercialització que, de vegades, determinen la posada en marxa d’innovacions pedagògiques. D’altra banda, el material associat a determinats mètodes d’ensenyament s’ha convertit, en diferents moments, en senyal d’identitat de molts d’aquests mètodes. Ha servit per difondre metodologies didàctiques i, a vegades, se’ls ha presentat com a insígnia. El mètode Montessori i la seva difusió constitueixen un exemple clar d’aquest tipus de pràctiques. En aquest treball s’estudia la introducció del mètode Montessori a diferents països, l’establiment de patents i els catàlegs del material. La internacionalització del mètode i els interessos comercials que hi estan associats són objecte d’anàlisi a través de diferents fonts.

Número

Secció

Tema monogràfic