The materiality of education: heritage conservation and new approaches to the history of education in Spain (1990-2020)

Autors/ores

  • Bernat Sureda Garcia Universitat de les Illes Balear – IRIE-GEDHE (Spain)
  • Gabriel Barceló Bauzà Universitat de les Illes Balear – IRIE-GEDHE (Spain)

Paraules clau:

patrimoni educatiu, materialitat de l’escola, museus d’història de l’educació, cultura escolar, Espanya.

Resum

Els estudis històrics sobre els aspectes materials de l’educació han tingut a Espanya un notable desenvolupament durant les darreres dècades. En aquest article es presenten els indicis que demostren el desenvolupament dels estudis sobre aquestatemàtica representats per projectes d’investigació, publicacions, jornades, trobades, seminaris, museus i exposicions. S’analitza també l’impuls que ha donat a aquest camp d’investigació la importància concedida per les institucions públiques a la conservació del patrimoni històric. En el text també es presta atenció a les principals àrees d’estudi en relació als aspectes materials de la història de l’educació. Per últim, s’aporten algunes conclusions i reflexions sobre el tema.

Paraules clau: patrimoni educatiu, materialitat de l’escola, museus d’història de l’educació, cultura escolar, Espanya. 

Número

Secció

Tema monogràfic