Educación de adultos y Democracia

Autors/ores

  • Lidia Mercedes Rodríguez Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Paraules clau:

educació d’adults, democràcia, Argentina, pedagogia alliberadora.

Resum

El present article repassa la història recent de la República Argentina en relació a la ubicació educativa de l’Educació d’adults, en una relació no sempre evident i directa amb la democràcia com a règim polític amb diferents dimensions. Les perspectives de l’Educació d’Adults argentina s’arrelen en la pedagogia freireana. El text ofereix algunes relectures a la seva llum i acomodant-les als nous contextos socials, polítics, econòmics i culturals. Especialment en el terreny de l’educació d’adults, és urgent repensar el vincle educador-educand, els processos de selecció de continguts, les formes d’avaluació, el disseny de l’arquitectura escolar, el lloc de l’escola o centre educatiu com a espai de producció de coneixements i d›articulació del saber acadèmic amb la cultura de la comunitat, en territori.

Paraules clau: educació d’adults, democràcia, Argentina, pedagogia alliberadora.

Biografia de l'autor/a

Lidia Mercedes Rodríguez, Universidad de Buenos Aires (Argentina)Número

Secció

Tema monogràfic