García Arias, Xosé Lluís (2009): Propuestes etimolóxiques (4) del Diccionariu Etomolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 512 p. [Llibrería Llingüística/21]

Autors/ores

  • Estudis romànics. Consell de Redacció

Descàrregues

Publicat

2010-06-01

Número

Secció

Llibres rebuts