El Significat dels predicats i els valors semàntics del gerundi postoracional

Autors/ores

  • Anna Espunya i Prat

Resum

En català, els adjunts lliures de gerundi que apareixen en posició posterior a la clàusula principal es consideren acceptables en bona part si mantenen amb aquesta una relació de simultaneïtat. Aquesta generalització sol presentar contraexemples (per exemple, el gerundi de posterioritat immediata).
Un criteri complementari, observat però mai tractat en profunditat, són els valors semàntics expressables per l'adjunt. L'objectiu d'aquest article és aprofundir en el coneixement de tres relacions discursives diferents (conseqüència, elaboració i continuació) a partir de treballs previs que tracten aquestes relacions des de la perspectiva de l'estructura de l'esdeveniment dels verbs implicats. Els verbs que pertanyen a certes classes semblen propensos a buscar la combinació amb altres verbs, com ara els causatius de causa implícita, els predicats de criteri i els predicats que expressen esdeveniments generals. El motiu és que expressen esdeveniments complexos, i la combinació amb un altre predicat permet trobar referents per als subesdeveniments pressuposats.

Descàrregues

Publicat

2010-05-18

Número

Secció

Articles