Els derivatsromànics de parēre i sĭmĭlare en català antic: confluència sinonímica i sintàctica

Autors/ores

  • Joan-Rafael Ramos

Resum

Aquest article té com a objectiu estudiar la confluència sinonímica i sintàctica dels derivats dels verbs llatins parēre i sĭmĭlare en català antic. Aquesta anàlisi comprén les variants formals: parer, aparer, paréixer, aparéixer i semblar, ressemblar, assemblar. L'estudi es basa en una anàlisi completa del corpus CICA (segles xiii-xvi). Es mostra la polisèmia dels verbs estudiats i es delimita quins són els significats que permeten la sinonímia i l'aparició en les mateixes construccions sintàctiques. Aquestes dades se sotmeten a una anàlisi quantitativa que permet posar de manifest que són els derivats de parēre els que predominen en les estructures impersonals i atributives, i el derivats de sĭmĭlare els que s'imposen en les intransitives. Encara que algun autor ha suggerit una influència de l'occità per explicar la vitalitat del verb semblar en els primers segles, el nostre treball mostra que és més adequat parlar de diferències geosinonímiques.

Descàrregues

Publicat

2020-02-18

Número

Secció

Articles