Enviament d’article

2020-11-13
Per a enviar un article a la revista Estudis Romànics cal escriure directament a la redacció de la revista: estudis.romanics@iec.cat