Sobre la revista

Objectius i temàtica

La Revista Catalana de Ciències Socials / Catalan Social Sciences Review (RCCS/CSSR) és editada anualment per la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb la finalitat de difondre les seves recerques i activitats en els mitjans acadèmics i la societat en general. L’ús simultani de les llengües catalana i anglesa respon a l’interès d’adreçar-nos tant al públic de l’àrea lingüística pròpia de l’IEC com al públic internacional interessat en els nostres treballs en les disciplines que ens són pròpies: antropologia, ciència política, comunicació, demografia, dret, economia, filosofia, geografia, pedagogia, psicologia i sociologia. L’Institut d’Estudis Catalans és l’acadèmia científica interdisciplinària comuna de les comunitats autònomes de l’est d’Espanya que tenen el català com a llengua oficial (Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears), com també el té el Principat d’Andorra, a més d’una franja d’Aragó, el departament francès dels Pirineus Orientals i la ciutat de l’Alguer, a l’illa italiana de Sardenya.

Els objectius fundacionals de la RCCS/CSSR són:

1 Promoure, fomentar i estimular la producció científica i acadèmica catalana en Filosofia i Ciències Socials.

2 Coordinar una plataforma de difusió internacional de la producció científica catalana en les diverses disciplines agrupades sota la categoria genèrica de Ciències Socials.

3 Participar en les iniciatives per la difusió internacional de la ciència catalana en anglès per mitjà del catàleg de publicacions en línia de l’IEC.

4 Garantir l’accés a la recerca catalana d’alta qualitat en ciències socials a la comunitat científica mundial, emfatitzant que els treballs han estat escrits originàriament en català.

5 Contribuir a crear un sentiment de pertinença cultural de suport compartit entre els investigadors en Filosofia i Ciències Socials de tots els països i territoris catalanoparlants.

Difondre en els mitjans acadèmics i en la societat en general els resultats de les recerques és un objectiu prioritari de la política de recerca i publicacions de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Aquesta difusió és també la finalitat principal de la segona època de la nostra Revista Catalana de Ciències Socials / Catalan Social Sciences Review (RCCS/CSSR), en què s’han introduït importants novetats referents tant a l’idioma emprat com als continguts.

En els onze números precedents, la revista s’havia dedicat a la traducció a l’anglès d’articles científics publicats en llengua catalana, per assegurar-ne la difusió internacional, una finalitat que l’evolució de les revistes científiques al llarg dels darrers dotze anys ens ha portat a revisar, tot mantenint els objectius fundacionals de la publicació. L’ús simultani de les llengües catalana i anglesa que fa la revista en aquesta segona època respon a l’interès d’adreçar-nos tant al públic de l’àrea lingüística pròpia de l’Institut d’Estudis Catalans com al públic internacional interessat en els nostres treballs en les disciplines integrades a la SFCS-IEC.

La política de recerca de la SFCS-IEC contempla tres aspectes que estaran presents en els continguts de la revista. En primer lloc, la investigació produïda pels membres de l’Institut. En segon, la connexió amb la recerca externa, per mitjà de convenis i col·laboracions amb d’altres centres i departaments universitaris, de l’Administració pública o d’empreses privades. I en tercer lloc, el foment de la recerca fet per mitjà dels premis convocats anualment, amb atenció principal al destinat a les millors tesis doctorals escrites en català.

En els continguts d’aquesta segona etapa també hi té cabuda, encara que de manera sintètica, una altra activitat que ocupa un espai important en les trobades que periòdicament reuneixen els membres de la Secció: les conferències i exposicions que científics socials de reconegut prestigi, de fora i de dintre de l’IEC, imparteixen en els nostres plenaris i reunions, i que recull l’apartat «Intervencions». Finalment, des d’aquest volum 12, la revista també inclou un apartat de «Ressenyes», en el qual es fa la recensió dels llibres publicats pels membres numeraris i emèrits de la SFCS al llarg de l’exercici anterior.