Equip Editorial

Directora / Chair of the Editorial Board

Josepa Cucó i Giner, Vicepresidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (Universitat de València)

Consell de Redacció / Editorial Board

Jaume Guillamet i Lloveras, President de la SFCS (Universitat Pompeu Fabra)
Josepa Cucó i Giner, Vicepresidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (Universitat de València)
Xavier Besalú i Costa, Tresorer de la SFCS (Universitat de Girona)
Andreu Domingo i Valls, Secretari de la SFCS (Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona)

Secretari de Redacció / Editorial Assistant

Eloi Camps i Durban, Universitat Pompeu Fabra

Consell Científic / Scientific Commitee

Mercè Barceló i Serramalera, Àrea de Dret (Universitat Autònoma de Barcelona), Spain
Albert Carreras, Àrea d’Economia (Universitat Pompeu Fabra)
Montserrat Castelló i Badia, Àrea de Pedagogia i Psicologia (Universitat Ramón Llull)
Mònica Terribas i Sala, Àrea de Comunicació i Antropologia (Universitat Pompeu Fabra)
Josep Olesti de Odriozola, Àrea de Filosofia (Universitat de Girona)
Joana Maria Seguí Pons, Àrea de Geografia i Demografia (Universitat de les Illes Balears)
Josep Vicent Boira i Maiques, Universitat de València (UV)