Les aportacions de John F. Nash a l’economia: equilibri i negociació

Autors/ores

  • Jordi Massó Carreras

Resum

John F. Nash va rebre el Premi Nobel d’Economia l’any 1994, juntament amb John C. Harsanyi i Reinhard Selten, «per les seves anàlisis de l’equilibri en la teoria dels jocs no cooperatius», i el Premi Abel de Matemàtiques l’any 2015, juntament amb Louis
Nirenberg, «per les seves contribucions notables i fonamentals a la teoria d’equacions
en derivades parcials no lineals i les seves aplicacions a l’anàlisi geomètrica». Aquest
article presenta les dues contribucions més importants de Nash a l’economia: l’equilibri
de Nash d’un joc no cooperatiu i la solució de Nash al problema de la negociació.
Paraules clau: joc no cooperatiu, equilibri de Nash, problema de la negociació, solució
de Nash al problema de la negociació.
Classificació MSC2010: 9102, 91A05, 91A06, 91A10, 91A12.

Descàrregues

Publicat

2017-07-11

Com citar

Massó Carreras, J. (2017). Les aportacions de John F. Nash a l’economia: equilibri i negociació. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, 32(1), 73–94. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/96510.004

Número

Secció

Articles