Equip Editorial

Editor en cap

Julià Cufi, Departament de Matemàtiques Àrea d'Anàlisi Matemàtica. Universitat Autònoma de Barcelona

Editor adjunt

Rosa Camps, Universitat Autònoma de Barcelona

Comitè Editorial

Bartomeu Coll, Universitat de les Illes Balears
Marc Noy, Universitat Politècnica de Catalunya
Núria Fagella, Universitat de Barcelona (holomorphic dynamics)
Francesc Planas, Universitat Politècnica de Catalunya
Armengol Gasull, Universitat Autònoma de Barcelona
Agustí Reventós, Universitat Autònoma de Barcelona
Antoni Guillamon, Universitat Politècnica de Catalunya
Joan Saldaña, Universitat de Girona
Gábor Lugosi, Universitat Pompeu Fabra
Marta Sanz-Solé, Universitat de Barcelona