La mirada que escolta. Anàlisi de l’escena central del Fileb Plató (38c-39c) DOI: 10.2436/20.3001.01.13

Autors/ores

  • Bernat Torres Facultat d’Humanitats (Universitat Internacional de Catalunya - Grup de Recerca Hermenèutica Platonisme i Modernitat 2009SGR447)

Paraules clau:

Plató, Fileb, ànima, percepció, mirada, memòria, judic, experiència.

Resum

Elpresent escrit és una interpretació comentada de l’escena central del Fileb de Plató (38c-39c) que té com a objectiu posar de manifest com aquesta escena ofereix una clau interpretativa del tot del diàleg. L’escena central se centra en l’aclariment de nocions com la percepció, el judici, la memòria i l’experiència, les quals el present escrit aclareix tant en el seu sentit formal i dramàtic com argumentatiu. Al mateix temps, aquestes i altres nocions es posen en relació amb les seves correspondències en l’obra d’Aristòtil per tal de veure el seu grau de coincidència. El text mostra com la comprensió de l’escena central, on es descriu la mirada humana i l’ànima, resulta rellevant per a una lectura del
tot del diàleg, el qual cerca constantment determinar la naturalesa humana en la seva complextitat i la manera adequada de mirar-la.

Paraules clau: Plató, Fileb, ànima, percepció, mirada, memòria, judic, experiència.

Descàrregues

Publicat

2011-12-22

Com citar

Torres, B. (2011). La mirada que escolta. Anàlisi de l’escena central del Fileb Plató (38c-39c) DOI: 10.2436/20.3001.01.13. Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (22), 79–116. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/56222

Número

Secció

Butlletí platònic (VIII)

Articles més llegits del mateix autor/a