La intencionalitat operant (fungierende Intentionalität)

Autors/ores

  • Josep Maria Bech Societat Catalana de Filosofia. Institut d'Estudis Catalans

Paraules clau:

Intencionalitat operant, i d’actes, cos, passivitat, sentit.

Resum

A la intencionalitat d’acte o tètica, fonament dels actes de la consciència, el pensament fenomenològic sol contraposar la intencionalitat operant o latent (en alemany fungierende Intentionalität). Aquest article n’analitza les múltiples vessants, en descriu el sorgiment a Husserl i Fink, la seva hegemonia en el pensament de Merleau-Ponty, i explora l’impuls revisionista que va introduir en fenomenologia. Així apareix la intencionalitat operant com la unitat natural i antepredicativa del món i de la nostra pròpia vida. Traspua en el nostre paisatge interior (desitjos, valoracions, projectes, records) més palesament que en el coneixement objectiu. Revela que una constitutiva passivitat, alhora anònima, opaca, involuntària i cega, sosté i condiciona tota activitat intencional, i assenyala que el cos com a motricitat és l’executor espontani i universal que ha de romandre anònim perquè precedeix qualsevol reflexió objectivadora. Aquest rerefons obscur que mina des de dins tota activitat constituent, l’anàlisi de la intencionalitat operant el pot dur a la llum si bescanviem la tematització directa per una reorientació «arqueològica» de la fenomenologia.

Paraules clau: Intencionalitat operant, i d’actes, cos, passivitat, sentit.

Descàrregues

Com citar

Maria Bech, J. (2016). La intencionalitat operant (<i>fungierende Intentionalität</i>). Anuari De La Societat Catalana De Filosofia, (26), 117–131. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/139492

Número

Secció

Vocabulari fenomenològic